rsz_methanol-tankstation

et bæredygtigt alternativ til fossile brændstoffer

Biometanol

Læs mere her>

OK tankbil ved </br>lageret i Aarhus

håndteres i det nuværende distributionssystem

Metanol

Læs mere her>

FIAT 2

reducerer CO2- og partikeludledning fra transporten

Biometanol

Slide background

En sikker, pålidelig og omkostningseffektiv

GMI

Læs mere her>

tankningsinfrastruktur til metanol

 

GMI er et partnerskab mellem danske energi- og teknologivirksomheder, der vil demonstrere en tankningsinfrastruktur til (bio)metanol for at begrænse CO2-udledningen fra transporten på en miljømæssig forsvarlig måde.